Triediace lyžice MB Crusher

 • MB-S10 S4 Triediaca lyžica pre rýpadlá
 • MB-S10 S4 je ideálnou voľbou pre malé staveniská, kde je obzvlášť výhodné znížiť prevádzkové náklady a urýchliť prácu na obmedzenom priestore.
  Je nepostrádateľná vo všetkých situáciách, kde sa vyžaduje objemová separácia.
  PRIMÁRNA SEPARÁCIA:
  – Odpadový materiál
  – Demolačný materiál
  – Výkopový a zásypový materiál
  – Materiál z rekultivácie kamenistej pôdy
  – Kamienky z vodných tokov
  – Čistenie pláží
  – Prírodné kamene

 • Pre rýpadlá 6 – 9 ton
 • Hmotnosť: 410kg
 • Objem: 0,32 m3
 • Tlak: 40 – 130 bar
 • Prietok oleja: 40 l/min
 • MB-S14 S4 Triediaca lyžica pre rýpadlá
 • Preosievacia lyžica MB-S14 bola špeciálne navrhnutá pre zákazníkov, ktorí vyžadujú vysoký výkon na malých až stredne veľkých staveniskách.
  Kompaktná a ľahko prenosná jednotka je vďaka svojej nízkej hmotnosti nepostrádateľná vo všetkých situáciách, kde sa vyžaduje separácia sypkých materiálov.
  PRIMÁRNA SEPARÁCIA:
  – Odpadový materiál
  – Demolačný materiál
  – Výkopový a zásypový materiál
  – Materiál z rekultivácie kamenistej pôdy
  – Kamienky vo vodných tokoch
  – Čistenie pláží
  – Prírodné kamene

   

 • Pre rýpadlá 9 – 20 ton
 • Hmotnosť: 1100kg
 • Objem: 1,1 m3
 • Tlak: 40 – 150 bar
 • Prietok oleja: 60 l/min
 • MB-S18 S4 Triediaca lyžica pre rýpadlá
 • Triediaca lyžica MB-S18 bola navrhnutá pre stredné a veľké aplikácie, kde sa vyžaduje vysoký výkon a vysoká produkcia. Je nepostrádateľná všade tam, kde sa vyžaduje veľkoobjemové triedenie. Tento model je vybavený odlučovačom železa, ktorý umožňuje rýchle a účinné oddelenie železa od triedeného materiálu, a škrabkou na odstránenie prachu vznikajúceho počas spracovania. PRIMÁRNE Triedenie: – Odpadový materiál – Demolačný materiál – Výkopový a zásypový materiál – Materiál z kamenitých rekultivácií – Kamienky vo vodných tokoch – Čistenie pláží – Prírodné kamene.

   

 • Pre rýpadlá 20 – 35 ton 
 • Hmotnosť: 2000kg 
 • Objem: 2,4 m3 
 • Tlak: 40 – 200 bar 
 • Prietok oleja: 120 l/min