Aktuality

18. mája 2023

Aktualizačné školenie vo výrobnom závode strojov AUSA v Španielsku

V uplynulých dňoch naši technici absolvovali aktualizačné školenie vo výrobnom závode strojov AUSA v Španielsku. Naši kolegovia technici podstupujú pravidelne školenia hlavne na nové modely strojov v našej ponuke, aby boli dostatočne odborne spôsobili reagovať na akékoľvek prípadne poruchy ktoré sa na stavenisku môžu vyskytnúť.