Aktuality

25. februára 2019

Aktuality z MaS technik s.r.o.

Naberanie prvotných skúseností po odovzdaní TB1160W.
Novému majiteľovi želáme mnoho tis. ton naloženého materiálu v komforte kabíny tejto mašinky.  🙂